Actiemarketing

Respons voor alle direct mail campagnes.

DM is reclame zonder omwegen. Hetzelfde geldt voor de aanpak, DM is ‘straight to the point’. DM Creatieve Communicatie heeft de tools om mailings en e-mailings snel en effectief samen te stellen. Met oog voor de juiste doelgroep wordt de mailing uiteindelijk verzonden. Vaak met hoge responspercentages van meer dan 35 procent!
Bel nu voor meer informatie Marco Mok 03-26016403